Łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Łazienka dla osób z niepełnosprawnością  jest szczególnym typem pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, o którym traktują m.in. przepisy Prawa Budowlanego z 1994 roku oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tak więc w każdym typie budynku o charakterze publicznym, będzie znajdować się co najmniej jedna taka łazienka. Ponieważ korzystać z niej mogą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, nie tylko ruchowej, należy pamiętać przy doborze odpowiednich produktów o możliwie jak najbardziej uniwersalnym i funkcjonalnym jej charakterze.

Dbając o wygodę osoby niepełnosprawnej, szczególnie należy zwrócić uwagę na:

  • pole manewrowe dla wózka, które nie powinno być mniejsze niż  150x150 cm
  • wysokość miski ustępowej powinna być dostosowana do wysokości siedziska wózka i wynosić  48 cm od posadzki
  • aby umożliwić osobie niepełnosprawnej transfer boczny z wózka na miskę ustępową, jej długość powinna mieć 70 cm
  • górna krawędź umywalki powinna wynosić 80 cm od posadzki
  • lustro uchylne, najlepiej z regulacją kąta nachylenia dostosowane do osoby siedzącej na wózku
  • dobór poręczy dla osób niepełnosprawnych zależny jest od kształtu łazienki i rozmieszczenia w niej umywalki i miski ustępowej. W tym pomieszczeniu, powinny być zamontowane poręcze